logo

Programy pro děti

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

music parade

(od 4 do 6 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

První krůčky

(od 18 měsíců do 4 let)

klávesy

(od 6 do 10 let)

klávesy

(od 6 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

klávesy

(od 6 let)

První krůčky

(od 18 měsíců do 4 let)

music parade

(od 4 do 6 let)

kytara

(od 8 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

klávesy

(od 6 do 10 let)

Programy pro mládež, dospělé a seniory

proč s námi

DĚTI JSOU VNÍMAVĚJŠÍ a KLIDNĚJŠÍ

zvýšení POZORNOSTi, SOUSTŘĚDĚNÍ

USNADNĚNÍ KOMUNIKACE

ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

ROZVOJ HRUBÉ I JEMNÉ MOTORIKY

ROZVOJ INTELEKTU a zlepšení paměti

FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ

DĚTI se UČÍ INTONACI

UČENÍ SE CIZÍCH JAZYKŮ

ZVYŠení PROSTOROVé A TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOSTi

ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

ROZVOJ HRUBÉ I JEMNÉ MOTORIKY

UČENÍ SE CIZÍCH JAZYKŮ

UČENÍ SE CIZÍCH JAZYKŮ

ZVYŠení PROSTOROVé A TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOSTi