Ceník kurzů pro školní rok 2021/2022

V každém pololetí (září - leden a únor - červen) garantujeme 16 lekcí. Přistoupit můžete i během roku, a to u ROB a PKH 1,2,3.

Během státních svátků a školních prázdnin se výuka nekoná.

Registrace do kurzu je vždy nutná, i když jej jdete jen vyzkoušetPřed příchodem na kurz musí být uhrazena částka 670 Kč dle pokynů        v mailu. Ta pokrývá tři zkušební lekce.

Pokud jste onemocněli a nemůžete na první lekci přijít, je nutné nás informovat. Na kurz můžete čekat další zájemci a Vy můžete místo uvolnit. Pakliže se na zkušební lekci nedostavíte a nedáte nám vědět, či se neomluvíte přes systém, lekce Vám propadá. Pracujeme s omezeným počtem žáků a počty je nutné dodržovat. 

Vyzkoušejte si tři lekce, kdy máte možnost poznat postup výuky, lektora, skupinu, prostor a poté se rozhodnout a  zbylé kurzy doplatit .

Nezaujal Váš náš kurz?  Dejte nám to vědět! Pak odcházíte bez závazků  a ze systému Vás smažeme, abychom uvolnili místo pro další zájemce.

Hradí se aktuální školné od data nástupu do konce semestru - přesné školné Vám spočítá systém při zápisu do kurzu.

Název

Po děti od

Počet dětí

 ve skupině

Délka lekce

Cena

Cena za pololetí / 16 lekcí

od 4 do 18 měsíců

8-12

45 min.

205,- Kč

3.280,- Kč

od 18 měsíců do 4,5 let

8-12

45 min.

205,- Kč

3.280,- Kč

od 4 let do 6 let

8-10

45 min.

210,- Kč

3.360,- Kč

od 4 do 8 let

8-10

45 min.

220,- Kč

3.520,- Kč

od 4 let do 6 let

4–8

45 min.

225,- Kč

3.600,- Kč

od 6 až 10,

10 až 99 let

6-8

45 min.

220,- Kč

3.520,- Kč

Individuální výuka

Dle požadavku

1

45 min.

350,- Kč

Dle počtu lekcí


Prosíme o dodržení přiděleného variabilního symbolu, bez něj nebude platba správně přiřazena!

Slevy a výhody


Jezdíte s dětmi do lázní, čeká Vaše dítě lékařský zákrok nebo čekáte příchod dalšího potomka? Vždy se dá domluvit a najít řešení.       Obraťte se na vedení pobočky Olomoucko. info@proliberis.cz


Příspěvky na školné

Hudební kurzy lze hradit také z fondu FKSP Vašeho zaměstnavatele nebo přes Edenred CZ apod. Fakturu Vám vystavíme na základě objednávky.

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky, jež lze uplatnit i na naše předškolní  hudební programy do 4 let.

Tyto příspěvky se pohybují u jednotlivých  pojišťoven od 500 Kč až do 1 500 Kč. Záleží, jakou máte pojišťovnu.

Rádi vám vystavíme potvrzení na příspěvek. Žádejte svou lektorku na kurzu.