logo

Programy pro mládež, dospělé a seniory

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

 

Programy pro mládež, dospělé a seniory

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

 

Programy pro mládež, dospělé a seniory

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.