HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

vyvíjí a nabízí hudební kurzy pro miminka, batolata, předškolní děti, mládež i dospělé.

Máme pobočky po celé ČR.

 Naším cílem je probouzet v každém z nás od dětství hudební schopnosti a ty pak hravou formou rozvíjet.

„Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“

YAMAHA hudební programy představují široké spektrum vyučovacích oborů a hudebních žánrů.

Kurzy pro batolata, děti, mládež, dospělé i seniory.

Inspirace rozvojem řeči

Jakmile se dítě narodí, začne napodobovat. Napodobuje, co vidí, co slyší.
Pohyb, mimiku, gestiku a …. řeč! Vše napodobuje zcela přirozeně
Mama, ham, papat ….. řeč není zpočátku dokonalá, ale obrovská změna nastává od 4 let.
Proč? 
Protože mezi 4. - 6. rokem nastává obrovský kvalitativní posun
Zásadní posun nejen v rozvoji řeči!
Nastává významná životní fáze inspirovaná rozvojem řeči.
Období zásadní pro rozvoj řeči je zcela zásadní i pro rozvoj hudebních schopností a
intelektuálních schopností.

Otevřená skupinová výuka

Výuka ve skupinách je nedílnou a důležitou součástí naší výuky.
Všichni se učí společně. A současně jeden od druhého.
Atmosféra ve výuce je velmi komunikativní.
Netlačíme na výkon.

 A stres? ..........Mizí!
A pokud je někdo talentovanější, pak skupinu obohatí a nasměruje k větší tvůrčí aktivitě.

Podpora kreativity

Kreativita má pro pedagogiku YAMAHA hudebních programů mimořádného významu
Zkušení učitelé podávají žákům dostatečný prostor pro jejich přání, podněty a
tvůrčí svobodu.
Obsah vyučování doplňují improvizace, aranžování a další kreativní techniky
To vše za (předpokladu) respektování specifik různých hudebních stylů a žánrů.
Samozřejmostí je využívání moderního učebního softwaruA právě ten napomáhá žákům
zvládnout nácvik nových dovedností hravou formou.

S námi je učení hra!