Keyboard

Hudební možnosti keyboardu jsou téměř neomezené. Program Fun Key nabízí rozsáhlý repertoár skladeb a řadu příležitostí, jak tyto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudebně vyjádřit.

Série šesti dílů učebnice Fun Key obsahuje více než 500 skladeb. Součástí učebnic jsou CD s hudebními doprovody. Kromě toho jsou skladby k dispozici i online ve výukovém systému Flowkey, jehož kombinace notového záznamu, videa a hudebního doprovodu nabízí jedinečné možnosti pro domácí opakování.

Důraz je v tomto programu kladen na:
  • zvládnutí širokého repertoáru různých hudebních stylů
  • rozvoj kreativních schopností jako jsou harmonizace, aranžování a improvizace
  • orchestrální souhru

Děti ve věku od 8 let, mládež a dospělí

⌚ Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně

6-8 účastníků