Programy pro děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Díky věkově přiměřeným hudebním aktivitám získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby tvoří sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjené,

dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Předškolní programy HŠ Yamaha do 4 let  se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na eliminaci dysporuch , a to vše pomocí cviků, jež koordinují práci levé a pravé hemisféry pod vedením proškolené lektorky.

Doprovod rodiče je pro dosažení správného výsledku nezbytně nutný. (do 4 let) Jde tedy  o cvičení rodičů s dětmi. Tato cvičení usnadňujeme dětem doprovodem hudby a zpěvu, což je pro ně v tomto věku nejpřirozenější a nenásilné.

V rámci rytmu skladeb za pomoci rodiče dítě přesněji rytmizuje, dupe, poskakuje, střídá a systematicky zapojuje horní a dolní končetiny, kolébá se či doplňuje jiný pohyb.  

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

První krůčky k hudbě

(od 18 měsíců do 4 let)

Hudební průvod

(od 4 do 6 let)

Klávesnice

(od 6 let)