Music Parade

Mateřskou řeč se dítě učí mluvením – posloucháním a napodobováním. Jako matka nebo otec to zažíváte dnes a denně. Sledujete, jak se slovní zásoba Vašeho dítěte rozšiřuje a upevňuje.

Stejným způsobem učíme v programu Music Parade děti i hudbu. Jen s tím rozdílem, že namísto mluvení děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje.

Slovní zásoba dítěte se ve věku 4-6 let výrazně rozšiřuje. Od zhruba 900 slov na konci třetího roku života na více než 2300 slov na konci šestého roku života. Pokud v tomto období důsledně pracujeme s postupem „poslech – zpěv – hra“, dosahujeme kvalitativně srovnatelných výsledků i v hudební oblasti.

V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění.


?? Děti ve věku od 4 do 6 let

? Vyučovací lekce 45

? 8 dětí v doprovodu rodičů 

  • Děti se naučí zpěv správnou intonací
  • Zvládnou hru pětitónových melodií na klávesový nástroj ve dvou tóninách
  • Naučí se vnímat hudbu, rozpoznávat hudební formy a zapojovat se do orchestrální hry
  • Získají jisté metrické cítění (rozpoznávají přízvučnou a nepřízvučnou dobu)
  • Naučí se rozlišovat a interpretovat základní rytmické hodnoty not a pomlk
  • Získají jistotu v tonálním cítění - rozlišují sluchem toniku a dominantu a jsou schopné je zahrát na klávesovém nástroji