logo
Robatka

kurz pro děti od 4 do 18 měsíců

robátka

Maskotem tohoto programu je tuleň „Robík“, který provází děti v prvních fázích jejich hudebního rozvoje.

Děti během jednoho roku se hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu rozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“…

Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje.

Jádrem procesu je princip „volného objevování“, který umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty.

Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako CD s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

45 minut jednou týdně

8 -12 účastníků

220,- Kč

za 1 lekci

kurz pro děti od 4 do 18 měsíců

robátka

Maskotem tohoto programu je tuleň „Robík“, který provází děti v prvních fázích jejich hudebního rozvoje.

Děti během jednoho roku se hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu rozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“…

Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje.

Jádrem procesu je princip „volného objevování“, který umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty.

Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako CD s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

45 minut jednou týdně

8 -12 účastníků

220,- Kč za 1 lekci

kurz pro děti od 4 do 18 měsíců

robátka

Maskotem tohoto programu je tuleň „Robík“, který provází děti v prvních fázích jejich hudebního rozvoje.

Děti během jednoho roku se hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu rozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“…

Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje.

Jádrem procesu je princip „volného objevování“, který umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty.

Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako CD s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

45 minut jednou týdně

8 -12 účastníků

220,- Kč

za lekci