logo

Programy pro malé děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Díky věkově přiměřeným hudebním aktivitám získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby tvoří sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjené, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.


Předškolní programy HŠ Yamaha do 4 let  se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na eliminaci dysporuch , a to vše pomocí cviků, jež koordinují práci levé a pravé hemisféry pod vedením proškolené lektorky.
Doprovod rodiče je pro dosažení správného výsledku nezbytně nutný. (do 4 let) Jde tedy  o cvičení rodičů s dětmi. Tato cvičení usnadňujeme dětem doprovodem hudby a zpěvu, což je pro ně v tomto věku nejpřirozenější a nenásilné.

 
V rámci rytmu skladeb za pomoci rodiče dítě

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

music parade

(od 4 do 6 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

První krůčky

(od 18 měsíců do 4 let)

klávesy

(od 6 do 10 let)

klávesy

(od 6 let)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

Programy pro mládež

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

 

klávesy

(od 10 let)

Programy pro malé děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Díky věkově přiměřeným hudebním aktivitám získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby tvoří sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjené, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.


Předškolní programy HŠ Yamaha do 4 let  se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na eliminaci dysporuch , a to vše pomocí cviků, jež koordinují práci levé a pravé hemisféry pod vedením proškolené lektorky.
Doprovod rodiče je pro dosažení správného výsledku nezbytně nutný. (do 4 let) Jde tedy  o cvičení rodičů s dětmi. Tato cvičení usnadňujeme dětem doprovodem hudby a zpěvu, což je pro ně v tomto věku nejpřirozenější a nenásilné.

 
V rámci rytmu skladeb za pomoci rodiče dítě

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

První krůčky

(od 18 měsíců do 4 let)

music parade

(od 4 do 6 let)

klávesy

(od 6 let)

Programy pro mládež

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

 

klávesy

(od 10 let)

Programy pro malé děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Díky věkově přiměřeným hudebním aktivitám získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby tvoří sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjené, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.


Předškolní programy HŠ Yamaha do 4 let  se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na eliminaci dysporuch , a to vše pomocí cviků, jež koordinují práci levé a pravé hemisféry pod vedením proškolené lektorky.
Doprovod rodiče je pro dosažení správného výsledku nezbytně nutný. (do 4 let) Jde tedy  o cvičení rodičů s dětmi. Tato cvičení usnadňujeme dětem doprovodem hudby a zpěvu, což je pro ně v tomto věku nejpřirozenější a nenásilné.

 
V rámci rytmu skladeb za pomoci rodiče dítě

Programy pro malé děti

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Díky věkově přiměřeným hudebním aktivitám získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby tvoří sociální vztahy.

Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjené, dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.


Předškolní programy HŠ Yamaha do 4 let  se zaměřují na rozvoj hrubé a jemné motoriky, na eliminaci dysporuch , a to vše pomocí cviků, jež koordinují práci levé a pravé hemisféry pod vedením proškolené lektorky.
Doprovod rodiče je pro dosažení správného výsledku nezbytně nutný. (do 4 let) Jde tedy  o cvičení rodičů s dětmi. Tato cvičení usnadňujeme dětem doprovodem hudby a zpěvu, což je pro ně v tomto věku nejpřirozenější a nenásilné.

 
V rámci rytmu skladeb za pomoci rodiče dítě

Robátka

(od 4 do 18 měsíců)

Rytmické krůčky

(od 4 do 6 let)

klávesy

(od 6 let)

První krůčky

(od 18 měsíců do 4 let)

music parade

(od 4 do 6 let)

Programy pro mládež

Výuka hlavních programů probíhá v přehledných nástrojích. Účastníci se společně učí různě hudebních stylů.

Kromě zvládnutí samotné techniky hry na nástroj a rozvoj hudebního sluchu je kladen důraz na instrumentální souhru a improvizaci.

Při vyučování se používají kromě učebnic i CD s doprovody ke skladbám, které podporují hravou formu učení a slouží jako motivace pro domácí opakování.

 

klávesy

(od 10 let)